Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu

W dniu 4 września 2020 r. w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu, które z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone zostało w szczególnych warunkach sanitarnych. Gośćmi na...
Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 26 września 2020 r. (sobota)...
Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r.

Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich

Aplikanci I i II roku Izby Adwokackiej w Radomiu Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego. 27 października 2020 r. – godz. 9.00 – część pisemna Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom 31 października 2020 r. – godz. 9.00 – część ustna...