W dniu 3 stycznia 2024 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbyło się ślubowanie 7 aplikantów rozpoczynających w bieżącym roku aplikacje adwokacką.

Dziekan adw. Marek Jagielski zwrócił uwagę na zadania stojące przed aplikantami wynikające z treści składanego ślubowania. Odczytał również list kierowany do aplikantów naszej Izby przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego i przyłączył się do życzeń w nim zawartych.

Na zaproszenie Dziekana w ślubowaniu nowo przyjętych aplikantów uczestniczył kierownik szkolenia aplikantów adwokackich adw. Daniel Stańczyk, który po zakończeniu uroczystości złożenia ślubowania odbył z nimi spotkanie organizacyjno – informacyjne.

Nowym członkom Radomskiej Izby Adwokackiej gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności!