INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej w Radomiu.
adw. Dariusz Adamczyk
tel. 790-847-590