Adwokackie Centrum Mediacji

Adwokackie Centrum Mediacji w Radomiu (ACM) zostało powołane na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu w dniu 28 września 2021 r. Prezesem ACM został adw. Erwin Kruczoń, Zastępcą Prezesa adw. Żaneta Zacharska – Mendyka, Sekretarzem adw. Kinga Dolega.

Celem działania Adwokackiego Centrum Mediacji w Radomiu jest w szczególności:

  • rozwój i promocja mediacji na rynku lokalnym,
    promowanie idei mediacji, rozwiązywanie sporów w drodze mediacji, a także
    działanie na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego.

Adwokackie Centrum Mediacji realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację postępowań mediacyjnych na podstawie skierowania sądu lub innego uprawionego organu oraz na podstawie wniosku stron.

Lp. Imię i nazwisko Numer telefonu Adres e mail Adres Specjalizacja
1. Kinga Dolega 505 547 044 dolega.kinga@gmail.com 26-600 Radom,
ul. 25 Czerwca 51/8
Mediacje rodzinne, cywilne, karne.
2. Katarzyna Drożdż 734 148 690 adwokat.drozdz@gmail.com 05-600 Grójec,
ul. Mogielnicka 28/1
Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze.
3. Grzegorz Grzona 502 612 308 grzegorzgrzona@op.pl 26-600 Radom,
ul. Focha 9
Mediacje cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracownicze, karne.
4. Radosław Kilijanek 607 935 909 radoslaw-kilijanek@wp.pl 26-600 Radom.
ul. Malczewskiego 29 lok. 20
Mediacje cywilne, rodzinne, karne, gospodarcze.
5. Erwin Kruczoń 500 243 221 adwokat@ekruczon.pl 26-600 Radom,
ul. Żwirki i Wigury 33 lok.5
Mediacje cywilne, rodzinne, w sprawach nieletnich, gospodarcze, karne, pracownicze.
6. Magda Mejzner 531 204 109 magdamejzner.kancelaria@gmail.com 27-300 Lipsko,
ul. Solecka 41,
Filia K.A. w Radomiu
ul. Wernera 33/37 lokal 106
Mediacje rodzinne, karne.
7.Magdalena Sas - Badowska509 72 94 80sas_badowska@op.pl26 -600 Radom,
ul. Piłsudskiego 8 lok. 2
Mediacje cywilne, rodzinne, w sprawach nieletnich, gospodarcze, karne, pracownicze.
8. Magdalena Sokołowska 501 386 580 kancelaria@adwokat-sokolowska.com 26-600 Radom,
ul. Kusocińskiego 2 lok. 36
Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze, karne, pracownicze.
9. Żaneta Zacharska- Mendyka 695 982 001 zaneta.zacharska@adwokatmendyka.pl 26-600 Radom,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 lok 10 A
26-400 Przysucha
ul. Legionów Polskich 4D
Mediacje cywilne, rodzinne, w sprawach nieletnich, gospodarcze, karne, pracownicze.