ul. Młynarska 10, 26-600 Radom

Biuro ORA czynne w godz.:
pon.-pt. – 8.00 – 15.00

e-mail: ora.radom@adwokatura.pl

telefon: 48 362 57 40
tel. kom.: 507-142-297

 NIP 948 10 52 445

Nr rachunku bankowego
82 1240 3259 1111 0000 2989 0994