Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich

Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich I i II roku Izby Adwokackiej w Radomiu

Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego:

22 października 2024 r. – godz. 9.00 – część pisemna
26 października 2024 r. – godz. 9.00 – część ustna

Kolokwium poprawkowe:

19 listopada 2024 r. – godz. 9.00 – część pisemna
23 listopada 2024 r. – godz. 9.00 – część ustna

Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Adwokackiej w Radomiu przy ul. Młynarskiej 10.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Izby Adwokackiej w Radomiu
adw. Daniel Stańczyk