29 czerwca 2024 r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich. Wzięli w nim udział najlepsi mówcy reprezentujący Izby Adwokackie w Białymstoku, Lublinie, Płocku i Radomiu. Finaliści izbowych konkursów krasomówczych przyjechali do Białegostoku wraz ze swoimi opiekunami, Dziekanami Okręgowych Rad Adwokackich. Izbę Radomską reprezentowały apl. adw. Paulina Wilczyńska oraz apl. adw. Joanna Wypchło.
Po wysłuchaniu wystąpień wszystkich uczestników konkursu, jury dokonało ich oceny, biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.
Zwyciężczynią konkursu została reprezentująca naszą Izbę apl. adw. Joanna Wypchło.
II miejsce zajęła apl. adw. Klaudia Jesionowska z Izby Białostockiej, III miejsce apl. adw. Patrycja Jeznach z Izby Płockiej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy zwycięstwa w nadchodzącym finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego!