Obchody jubileuszu 100 lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

 

W dniu 17 listopada 2018 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu im. Oskara Kolberga odbyła się uroczysta gala dla upamiętnienia jubileuszu 100 lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. W uroczystości liczny udział wzięli adwokaci – członkowie Izby Adwokackiej w Radomiu oraz zaproszeni goście: Prezesi Sądu Okręgowego i Rejonowego w Radomiu, przedstawiciele Prokuratury, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Naczelnej Rady Adwokackiej, władz Miasta Radomia oraz samorządów zawodowych radców prawnych, notariuszy i komorników. Spotkanie stało się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Adwokatury oraz wyzwań dla niej jakie niosą ze sobą obecne czasy. Jak podkreślał w swym przemówieniu Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Marek Jagielski, adwokatura narodziła się z konieczności obrony takich wartości jak wolność i godność, stając się ich strażnikiem. Podkreślał też, że adwokatura powinna być wolna od podporządkowania politycznego czy administracyjnego. Mówił, że samorząd adwokacki jako jedyny przetrwał próbę czasu i historii, nie mając ani chwili przerwy w swoim działaniu. Trwał i funkcjonował w okresie okupacji , latach stalinizmu, czy stanu wojennego. Całe wydarzenie miało bardzo uroczysty, podniosły charakter. Czterem adwokatom Izby Adwokackiej w Radomiu: adw. Danucie Pomorskiej, adw. Jarosławowi Krawczykowi, adw. Jarosławowi Wołosowi i adw. Jackowi Adamczykowi wręczono odznaczenia „Adwokatura zasłużonym”, która jest przyznawana za szczególne zasługi dla adwokatury, wzorową i długotrwałą pracę zawodową adwokata lub działania na rzecz celów, czyli między innymi pomoc potrzebującym. Wspominano również przedstawicieli palestry, którzy już odeszli, a swoją działalnością opartą na uczciwości, sumienności i gorliwości na trwałe zapisali się w naszej pamięci. Podczas jubileuszu zaprezentowana została książka autorstwa dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego pt.: „Historia Adwokatury Radomskiej” wydaną przez Izbę Adwokacką w Radomiu dla upamiętnienia 100 lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, której autor wygłosił okolicznościowy wykład. Spotkanie uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu dr Piotra Sałajczyka z Uniwersytetu Muzycznego w Katowicach.