OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

skład

Dziekan
adw. Marek Jagielski

Wicedziekan
adw. Tomasz Burda

Sekretarz
adw. Jarosław Grabkowski

Skarbnik
adw. Grzegorz Kaczmarek

Zastępca Sekretarza
adw. Anna Gębczyk

Członkowie:
adw. Daniel Stańczyk

adw. Robert Wójcik

adw. Ewelina Leszczyńska

adw. Jarosław Krawczyk

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

skład

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Paweł Piechurski

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Andrzej Kowalik

SĄD DYSCYPLINARNY

skład

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Jarosław Wołos

Lista Sędziów Sądu Dyscyplinarnego
adw. Bogumiła Bartosiak
adw. Katarzyna Marzec
adw. Karol Wróbel
adw. Julia Kobyłka
adw. Karol Pomorski
adw. Aleksandra Danisz Stępniewska
adw. Marta Palacz – Miłecka
adw. Paweł Stępniewski
adw. Sebastian Gomuła,
adw. Andrzej Sołtysiak
adw. Artur Miłecki
adw. Anna Lejzak
adw. Piotr Kostrzewa
adw. Dariusz Adamczyk

KOMISJA REWIZYJNA

skład

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Rafał Fijałkowski

Lista Członków Komisji Rewizyjnej
adw. Kamil Fortun
adw. Mateusz Sitko
adw. Anna Szwarc – Szewczyk