Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2021 r.

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2021 r.

Informacja o wysokość miesięcznej składki izbowej

Uprzejmie informujemy, że do kolejnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu, składki izbowe pozostają w wysokości ustalonej na Zgromadzeniu Izby w dniu 4 września 2020 r. tj: 150 złotych – adwokat wykonujący zawód 90 złotych – adwokat wykonujący zawód, który...
Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2021 r.

Akcja pomocy prawnej dla protestujących po wyroku TK

W związku z protestami trwającymi po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22 października b.r. koniecznym staje się udzielenie pomocy prawnej pro bono osobom, które w tych protestach biorąc udział narażają się na odpowiedzialność karną. Imienna lista...
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu

W dniu 4 września 2020 r. w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu, które z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone zostało w szczególnych warunkach sanitarnych. Gośćmi na...