Informacja o wysokość miesięcznej składki izbowej

Informacja o wysokość miesięcznej składki izbowej

Uprzejmie informujemy, że do kolejnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu, składki izbowe pozostają w wysokości ustalonej na Zgromadzeniu Izby w dniu 4 września 2020 r. tj: 150 złotych – adwokat wykonujący zawód 90 złotych – adwokat wykonujący zawód, który...
Informacja o wysokość miesięcznej składki izbowej

Akcja pomocy prawnej dla protestujących po wyroku TK

W związku z protestami trwającymi po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22 października b.r. koniecznym staje się udzielenie pomocy prawnej pro bono osobom, które w tych protestach biorąc udział narażają się na odpowiedzialność karną. Imienna lista...
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu

W dniu 4 września 2020 r. w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Radomiu, które z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone zostało w szczególnych warunkach sanitarnych. Gośćmi na...
Informacja o wysokość miesięcznej składki izbowej

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 26 września 2020 r. (sobota)...
Informacja o wysokość miesięcznej składki izbowej

Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich

Aplikanci I i II roku Izby Adwokackiej w Radomiu Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego. 27 października 2020 r. – godz. 9.00 – część pisemna Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom 31 października 2020 r. – godz. 9.00 – część ustna...