Ślubowanie adwokackie w Radomskiej Izbie Adwokackiej 2023

Ślubowanie adwokackie w Radomskiej Izbie Adwokackiej 2023

27 listopada 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie adwokackie. Akt ślubowania jest ostatnim obowiązkiem warunkującym możliwość wykonywania zawodu adwokata. W uroczystości wzięli udział: Prezes Naczelnej Rady...
ŚRODOWISKOWY KONKURS KRASOMÓWCZY

ŚRODOWISKOWY KONKURS KRASOMÓWCZY

W dniu 17 czerwca 2023 roku w siedzibie Izby Adwokackiej w Siedlcach odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich reprezentujących Izby Adwokackie w Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Organizatorem tego etapu konkursu była w...
Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu

W dniu 19 czerwca 2023 r. w siedzibie ORA w Radomiu odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu. Zgromadzenie otworzył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Marek Jagielski. Gośćmi na Zgromadzeniu byli Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej...
Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów  adwokackich

Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich

Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich Aplikanci I i II roku Izby Adwokackiej w Radomiu Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego: 17 października 2023 r. – godz. 9.00 – część pisemna 21 października 2023 r. – godz. 9.00 – część ustna Kolokwium...
Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy mediacji w Polsce”

Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy mediacji w Polsce”

Adwokackie Centrum Mediacji w Radomiu działające przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu w dniu 26 maja 2023 r. współorganizowało z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Sądem Okręgowym w...