U S T R O Ń 3-6 marca 2022 r.

Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej pod patronatem Adwokata Krzysztofa Steca – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej przy współpracy Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokata Stanisława Estreicha, ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów oraz aplikantów adwokackich i członków ich rodzin do udziału w XXXVIII Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury połączonych z konferencją szkoleniową, które odbędą się w dniach 3-6 marca 2022 r. w Ustroniu.

 

Honorowy patronat nad Mistrzostwami objęli: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokat Przemysław Rosati, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej Adwokat Krzysztof Stec.

Serdecznie zapraszamy zarówno osoby chcące rywalizować w zawodach, jak i sympatyków sportów zimowych. W programie proponujemy dyscypliny nagradzane laurem Mistrzów oraz gościnny i przyjazny klimat, chwile z humorem, spędzenie czasu na świeżym powietrzu i rozrywkę w towarzystwie zarówno doświadczonych jak i początkujących w zawodzie Koleżanek i Kolegów.

 

Uczestnicy Mistrzostw zakwaterowani będą w pięknie położonym kompleksie hotelowym – Spa & Wellness Hotel Diament Ustroń oraz Hotel Diament Ustroń z widokiem na Czantorię www.diamentustron.pl

 

Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 890 zł i obejmuje:

  1. Zakwaterowanie (3 noce) w pokoju 2 osobowym.
  2. 3 śniadania w formie bufetu.
  3. Obiadokolację w dniu przyjazdu.
  4. Uroczystą kolację z zabawą przy muzyce (piątek), podczas której nastąpi dekoracja zwycięzców zawodów sportowych.
  5. Uroczystą kolację oraz bal dziekański (sobota), podczas której nastąpi dekoracja zwycięzców zawodów sportowych.
  6. Udział w zawodach sportowych.
  7. Udział w szkoleniu zawodowym.
  8. Wstęp do strefy basenowej.

Koszty dodatkowych usług i opłat ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.

 

Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 990 zł.

Hotel dysponuje również pokojami o standardzie czterogwiazdkowym – zakwaterowanie za dopłatą 100 zł od osoby w pokoju dwuosobowym i 200 zł w pokoju jednoosobowym.

 

Organizator przewiduje możliwość udziału w samych zawodach narciarskich,
bez konieczności zakwaterowania i wyżywienia, a koszt takiego uczestnictwa wynosi 200 zł.

 

Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi na specjalnych warunkach; dzieci w wieku do lat 4 gratis, dzieci od lat 4 do lat 12 za połowę ceny tj. 445 zł.

Liczba miejsc w wynajętym na potrzeby Mistrzostw hotelu jest ograniczona, dlatego o zakwaterowaniu decydować będzie kolejność zgłoszenia i wpłaty należności.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z potwierdzeniami dokonanych wpłat należy przesłać:

pocztą e-mail na adres magda.stec@stec.info.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2022 r.

Wpłaty prosimy realizować na rachunek bankowy

HOTELE DIAMENT S.A.
ul. Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice

ING Bank Śląski S.A.
Numer konta bankowego: 60 1050 0099 6762 0000 6666 0006

 

w tytule wpisując 374/2021/HD06 oraz imię i nazwisko wszystkich osób, za które dokonywana jest wpłata

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału jedynie w konkurencjach sportowych proszone są o zgłoszenie się do Organizatorów do dnia 20 stycznia 2022 roku drogą elektroniczną pod adres e-mail: ora.bielsko-biala@adwokatura.pl

 

W sprawach dotyczących organizacji Mistrzostw, można się kontaktować z adw. Magdaleną Stec – kom. 502-271-508, e-mail: magda.stec@stec.info.pl

 

Rezygnacja z udziału w mistrzostwach i szkoleniu po dniu 30.01.2022 r. roku łączyć się będzie z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku braku dostatecznej ilości uczestników oraz z powodu sytuacji epidemicznej.

 

Szczegółowy program Mistrzostw Narciarskich, szkolenia zawodowego zostanie podany do wiadomości Państwa w terminie późniejszym na stronie internetowej ORA w Bielsku-Białej oraz NRA.

 

ze sportowymi pozdrowieniami

Adw. Krzysztof Stec

Dziekan ORA w Bielsku-Białej

Adw. Stanisław Estreich

Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,

Kultury, Sportu i Turystyki NRA

 

formularz XXXVIII NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY