W związku z doniesieniami medialnymi z dnia 13 lipca br. dotyczącymi zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne adw. Grzegorza K. w sprawie domniemanej płatnej protekcji, uprzejmie informujemy, co następuje:

Organy Izby Adwokackiej w Radomiu w sposób natychmiastowy oraz zdecydowany zareagowały na zatrzymanie adw. Grzegorza K. Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Radomiu, na wniosek Dziekana ORA w Radomiu, zawiesił adw. Grzegorza K. w wykonywaniu zawodu; zaś Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Radomiu wszczął postępowanie dyscyplinarne w rzeczonej sprawie.

Należy stanowczo podkreślić, iż samorząd adwokacki uważa za istotne nie tylko dbanie o wysoką jakość świadczonych usług, ale za priorytetowe uznaje troskę o zachowanie najwyższych standardów etycznych adwokatów.

Wszelkie postawy i zachowania naruszające bądź sprzeczne z normami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, będą przez samorząd adwokacki bezwzględnie ścigane w postępowaniach dyscyplinarnych.

Adw. Mikołaj Wachowicz Rzecznik Prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

Więcej informacji:

Adw. Mikołaj Wachowicz
Rzecznik Prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu
+48 602-620-660

projekt oświadczenia ORA w Radomiu