Członkowie Izby Adwokackiej w Radomiu dostrzegają problemy jakie niesie ze sobą życie, związane z funkcjonowaniem jednostki, w rodzinie, pracy, społeczeństwie. Problemy natury prawnej, ale jednocześnie etycznej, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane przez ustawodawcę i uregulowane w sposób pozwalający na ich systemowe, oparte na przepisach ustawy rozwiązywanie.

Temat: „Uporczywej terapii i odpowiedzialności lekarza za przerwanie czy kontynuację leczenia” stał się przedmiotem wystąpienia adw. dr. Moniki Strus – Wołos członka naszej Izby, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy Prawa Medycznego” w Radomiu, zorganizowanej przez Katedrę Prawa, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH w Radomiu, Koło Naukowe Prawników „Sapere Aude” i Studenckie Koło Naukowe Administratywistów „SKAUTH”. Podczas wystąpienia zgłoszony został postulat ustawowego zdefiniowania pojęcia „uporczywa terapia” i uregulowania kwestii wpływu woli pacjenta na decyzję lekarza co do kontynuowania leczenia.