Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich wraz z rodzinami i przyjaciółmi na XIII Bieszczadzki Rajd połączony ze szkoleniem, który odbędzie się w dniach 7 – 10 października 2021 r. w Hotelu „Skalny” w Polańczyku.

Uczestnicy Rajdu, podobnie jak w latach ubiegłych, zakwaterowani zostaną w hotelu „Skalny” w Polańczyku, z okien którego podziwiać można piękną panoramę Jeziora Solińskiego.

(czytaj szczegółowy program Rajdu)

Koszt uczestnictwa w rajdzie i szkoleniu wynosi 790 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych, wyżywienie, udział we wszystkich imprezach i szkoleniach przewidzianych przez organizatorów, a także ubezpieczenie, opiekę przewodnika, bezpłatne korzystanie z basenu i sauny oraz 20% rabat na zabiegi SPA. Odpłatność za dzieci od 4 lat do lat 12 wynosi 50% kosztów uczestnictwa. Finansowego wsparcia udzieliła Naczelna Rada Adwokacka jako współorganizator i sponsor wydarzenia.

Opłatę za Rajd należy uiścić bezpośrednio na rachunek Hotelu „Skalny” najpóźniej do dnia 17 września 2021 r.

Wpłaty należy dokonać na nr konta:
Agencja Turystyczna „Bieszczady Adventure” Daniel Wojtas Berezka 68 38-610 Polańczyk 52 1020 2980 0000 2102 0018 0463 PKO BP

W tytule wpłaty należy podać: „ORA RAJD 7 – 10.10.2021” oraz pełne imiona i nazwiska uczestników za których dokonano wpłaty.

W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu i rajdzie po dniu 17 września 2021 r. ewentualny zwrot części opłaty proszę uzgadniać z Hotelem.

Faktury „VAT MARŻA” dla uczestników Rajdu wystawia Hotel. Faktura zostanie wystawiona, jeżeli najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania wpłaty, zostaną podane pełne dane potrzebne do wystawienia faktury na adres mailowy: daniel@krainawilka.pl W innym przypadku wpłata w całości zostanie zaksięgowane jako sprzedaż indywidualna bez możliwości wystawienia faktury.

Uczestnictwo w Rajdzie i szkoleniu można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszenia.

(pobierz formularz zgłoszenia)

(pobierz kartę zakwaterowania)

Formularz zgłoszenia, kopię dowodu wpłaty oraz formularz zakwaterowania należy przesłać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, ul. Litewska 4 / 8, 35 – 302 Rzeszów lub na adres e-mail: ora.rzeszow@adwokatura.pl – w terminie do dnia 17 września 2021 r. (ilość miejsc jest ograniczona – o udziale w rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonanych wraz z opłatą za rajd). Ze względów organizacyjnych prosimy o bezwzględne dotrzymanie terminu zgłoszenia uczestnictwa.

Impreza z uwagi na obostrzenia związane ze stanem pandemii COVID-19 odbędzie się w reżimie sanitarnym.
W przypadku rezerwacji pobytu, po tym terminie, Organizator nie zapewnia dla uczestnika rajdu pakietu powitalnego.

Niezbędnych informacji w sprawach organizacyjnych udzielać będzie Komandor Rajdu adw. Paweł Surmacz – nr tel. 512 293 760 oraz Biuro ORA w Rzeszowie – nr tel. 17 85 350 78, 17 85 281 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ora.rzeszow@adwokatura.pl.

Organizatorzy przewidują możliwość modyfikacji programu rajdu i szkolenia w zależności od warunków atmosferycznych.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy

Za Komitet Organizacyjny
Dziekan  Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. Marcin Cichulski

Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy NRA
adw. Stanisław Estreich

Komandor Rajdu
adw. Paweł Surmacz