Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział Radom

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:

Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich

w ramach III Radomskich Spotkań Prawników Teoria – Dydaktyka – Praktyka

21 października 2022 r.

Rozpoczęcie konferencji godz. 9.30

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu oraz swoim własnym uprzejmie zapraszam na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat „Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich”, która odbędzie się dnia 21 października 2022 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, przy ul. Chrobrego 31.

Konferencja, nad którą patronat objął adw. Przemysław Rosati, Prezes NRA, organizowana jest przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Radomiu, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w ramach III Radomskich Spotkań Prawników.

Rejestracja udziału w konferencji odbywa się poprzez wykorzystanie formularza „rejestracja” będącego elementem strony internetowej: https://rsp.uniwersytetradom.pl

https://rsp.uniwersytetradom.pl/rejestracja/

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w przedmiotowej konferencji. Za udział w niej organizatorzy przewidują 6 punktów szkoleniowych.

Z wyrazami szacunku

adw. Marek Jagielski

Dziekan ORA w Radomiu