Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na szkolenia online: Warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych aplikantek, aplikantów, adwokatek i adwokatów, w szczególności tych gotowych w najbliższym czasie udzielać pomocy pro bono osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Szkolenia planowane są w dwóch terminach:

  • 28.02.2022 r. w godzinach 17.00-19.00

Link do rejestracji: (przejdź do rejestracji)

  • 4.03.2022 r. w godzinach 17.00-19.00

Link do rejestracji: (przejdź do rejestracji)

Prelegenci:

adw. Małgorzata Jaźwińska

Członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji na temat praw człowieka, praw migrantów i uchodźców. Wyróżniona w 2019 r. w konkursie Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatka Roku”. Doświadczona m.in. w reprezentacji klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach dotyczących bezprawnego pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych, jak i w sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych przed sądami krajowymi (m.in. zakończonych korzystnymi wyrokami sądów okręgowych w Olsztynie oraz Białymstoku).

adw. Daniel Witko

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Uczestnik licznych badań i autor publikacji z zakresu praw podstawowych, a także prawa migracyjnego i azylowego. Doświadczony w prowadzeniu działań monitoringowych, a także szkoleń z zakresu praw człowieka, zarówno w Polsce jak i za granicą. Współpracujący z trzecim sektorem, w tym od 2012 r. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a także z agendami ONZ (jak UNHCR). Reprezentuje klientów-cudzoziemców w sprawach dotyczących wjazdu, pobytu, azylu, ochrony międzynarodowej, ekstradycji, zarówno w postępowaniach krajowych, jak i przed instytucjami i sądami międzynarodowymi. Laureat nagrody specjalnej dziesiątej edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra.