Aplikanci I i II roku
Izby Adwokackiej w Radomiu

Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego.

22 października 2019 r. – godz. 9.00 – część pisemna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom
26 października 2019 r. – godz. 9.00 – część ustna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom

Kolokwium poprawkowe.

19 listopada 2019 r. – godz. 9.00 – część pisemna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom
23 listopada 2019 r. – godz. 9.00 – część ustna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom

 

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Izby Adwokackiej w Radomiu

adw. Daniel Stańczyk