Aktualnie regulacje prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do tajemnicy zawodowej adwokatów przedstawiła członkom Izby Adwokackiej w Radomiu adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.