W dniu 17 czerwca 2023 roku w siedzibie Izby Adwokackiej w Siedlcach odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich reprezentujących Izby Adwokackie w Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
Organizatorem tego etapu konkursu była w tym roku ORA w Siedlcach.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 aplikantów adwokackich – laureatów Konkursu na poziomie izbowym, którzy zaprezentowali swoje wystąpienia zgodnie z wylosowanymi rolami procesowymi do kazusów przygotowanych przez organizatora. Izbę Radomską reprezentowały apl. adw. Joanna Wypchło i apl. adw. Karolina Platos.
Wystąpienie aplikantów oceniało Jury w następującym składzie:

Przewodniczący:
Adw. Janusz Steć /Izba Adwokacka w Siedlcach/

Członkowie:
Adw. Jowita Grochowska /Izba Adwokacka w Białymstoku/
Adw. Krystyna Drozd /Izba Adwokacka w Lublinie/
Adw. Marek Brudnicki /Izba Adwokacka w Płocku/
Adw. Marek Jagielski /Izba Adwokacka w Radomiu/

Najwyżej oceniono wystąpienie apl. adw. Piotra Zyskowskiego z Izby Adwokackiej w Białymstoku, miejsce drugie zajęła apl. adw. Paulina Soczewka z Izby Adwokackiej w Siedlcach, zaś miejsce trzecie przyznano apl. adw. Joannie Wypchło- reprezentującej Naszą Izbę.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy a laureatom dwóch pierwszych miejsc – życzymy powodzenia w finale!