Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie Oddział w Radomiu w ramach akcji koordynowanej przez Naczelną Radę Adwokacką, organizuje pomoc prawną pro bono związaną z zagrożeniem epidemicznym Covid-19, w celu wsparcia prawnego dla pracowników służby zdrowia.

Lista adwokatów i apl. adwokackich Izby Radomskiej deklarujących udzielanie porad prawnych pro bono pracownikom służby zdrowia w zw. z epidemią COVID-19

 

1 ADAMCZYK DARIUSZ 790-847-590 kancelaria.adamczyk@o2.pl
2 GAJEWSKA JADWIGA 601-972-778 kancelaria.jg@interia.pl
3 GĘBSKI GRZEGORZ 793-969-897 adwokat-gebski@wp.pl
4 GRZECH JAKUB 602-393-744 jakub.grzech@onet.eu
5 KACZMAREK GRZEGORZ 602-253-029 adwokat@radom.net
6 APL.ADW. KAPUSTA PIOTR 790-659-444 piotrkapusta@vp.pl
7 KILIJANEK RADOSŁAW 607-935-909 radosław-kilijanek@wp.pl
8 KRUCZOŃ ERWIN 500-243-221 kruczonerwin@o2.pl
9 MARKWAT- JANAS KARINA 733-001-885 karina.markwat-janas@adwokatura.pl
10 MIŚKIEWICZ ŁUKASZ 501-712-876 lukasz.miskiewicz@op.pl
11 MŁODAWSKA BARBARA 885-226-600 b.mlodawska@bm-legal.pl
12 RZEPKA-SĘDEROWSKA SYLWIA 604-715-407 rsylwiar@gmail.com
13 STAŃCZYK DANIEL 602-403-243 daniel.stanczyk@adwokatura.pl
14 dr STRUS – WOŁOS MONIKA 502-251-180 monika.strus-wolos@adwokatura.pl
15 WOJASIEWICZ PAWEŁ 606-297-959 p.wojasiewicz@interia.pl
16 WOŁOS JAROSŁAW 515-068-390 jaroslaw.wolos@adwokatura.pl
17 APL.ADW. JAŁOWSKI PAWEŁ 669-669-136 pawel.tomasz777@gmail.com
18 APL.ADW. KACZMAREK MARCIN 509-999-956 mnkaczmarek@gmail.com
19 ADW. JAROSŁAW PETRZAK 663-421-721 adwokat.petrzak@gmail.com
20 ADW. GRZEGORZ GRZONA 502 612 308 grzegorzgrzona@op.pl