Pierwsze Mistrzostwa Adwokatury w Piłce Nożnej – ADWOKATURA CUP 2021- odbędą się 2 października w Łodzi. Organizatorem jest Komisja Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi we współpracy z Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej.

Turniej odbędzie się na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego, położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 12.

Organizacji turnieju przyświecają przede wszystkim cele integracji środowiska adwokackiego oraz współzawodnictwa opartego na zasadach koleżeństwa, jak również propagowanie większej aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród adwokatów i aplikantów adwokackich. Organizatorzy liczą na udział drużyn reprezentujących wszystkie zainteresowane izby adwokackie, zapraszając w szczególności zawodników będących adwokatami lub aplikantami adwokackimi. Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczestnictwa w turnieju, w tym wymagań stawianych uczestnikom, liczbie drużyn z każdej Izby, zasad przeprowadzenia rozgrywek i przepisów gry, znajdują się w harmonogramie i regulaminie zawodó.

(czytaj harmonogram i regulamin zawodów)

Turniej ma charakter jednodniowy. Otwarcie odbędzie się o godzinie 9.00, a jego zakończenie, połączone z wręczeniem nagród drużynowych i indywidualnych, planowane jest na godzinę 20.20. Dla uczestników zaplanowano również obiad, który odbędzie się w trakcie turnieju. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, organizatorzy zapewniają także pomoc w dokonaniu rezerwacji miejsc noclegowych dla zawodników w dwóch hotelach różniących się kategorią cenową, w tym w hotelu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wydarzenia.

Udział w turnieju jest bezpłatny, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z wykorzystaniem miejsc noclegowych, które leżą po stronie uczestników.

W celach zgłoszenia udziału w turnieju, uprzejmie prosimy o kontakt z adwokatem Piotrem Modro, tel. 737 509 357, e-mail modro.kancelaria@gmail.com lub adwokatem Dawidem Juśkiewiczem, tel. 515 047 066, e-mail adwokat@dawidjuskiewicz.pl.

Z uwagi na względy natury organizacyjnej, zgłoszenia prosimy kierować w terminie do dnia 31 sierpnia  2021 roku.  Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z wyrazami szacunku,
adwokat Stanisław Estreich
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki NRA

 

adwokat Jarosław Bielski
Przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Integracji Zawodowej ORA w Łodzi