Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu uprzejmie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat „Tajemnica Zawodowa Prawników, Dziennikarzy i Lekarzy”, która odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. na Dużej Scenie Teatru Powszechnego w Radomiu, pl. Jagielloński 15.
Konferencja ta organizowana jest przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach przy udziale pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w ramach II Radomskich Spotkań Prawników.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Marek Jagielski

Komitet Naukowy:
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS; – Przewodniczący
dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ; prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
SSO w Katowicach
dr Monika Strus- Wołos
SSO w Radomiu Grzegorz Wójtowicz

Komitet Organizacyjny:
r. pr., dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad. – Przewodniczący
adw. Marek Jagielski, dziekan Okręg owej Rady Adwokackiej w Radomiu
sędzia WSA w Warszawie Jarosław Łuczaj, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA –Prezes Zarządu Oddziału w Radomiu
r. pr. Elwira Skoczek, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
adw. dr Monika Żuchowska-Grzywacz

 

Program konferencji:

10.00-10.30    rejestracja, bufet kawowy

10.30-10.45    otwarcie konferencji

10.45-11.15    Wprowadzenie: aksjologiczne i prawno-międzynarodowe uwarunkowania tajemnicy zawodowej

dr Wojciech Wojtyła, UTH Radom; Aksjologiczne uwarunkowania tajemnicy zawodowej

adw., dr Magdalena Matusiak-Frącczak, UŁ; Tajemnica zawodowa w prawie międzynarodowym

11.15-12.15    Panel I – Tajemnica zawodowa z perspektywy osoby chronionej tajemnicą

(moderator: adw., dr Monika Strus – Wołos)
dr Joanna Uliasz, URz; Tajemnica zawodowa jako element ochrony prawa do prywatności
adw., prof. dr hab. Piotr Kardas; UJ; Ochrona klienta prawnika
prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie; Tajemnica lekarska i dziennikarska – wybrane aspekty prawne
dr hab. Błażej Kmieciak, UM w Łodzi; Ochrona pacjenta

12.15-12.45    Przerwa kawowa

12.45-13.45    Panel II -Tajemnica zawodowa z perspektywy jej piastuna

(moderator: adw., dr Andrzej Malicki)
r. pr., dr hab. Rafał Stankiewicz; UW; Tajemnica adwokacko-radcowska
dr nauk med. Ireneusz Dziuba, UTH Radom; Tajemnica lekarska
red. Wojciech Tumidalski, Tajemnica dziennikarska
prok. Paweł Banach, Prok. Rej. Lublin; Zwolnienie z tajemnicy przez prokuratora i sąd

13.45-14.30    Dyskusja

14.30-15.15    Przerwa obiadowa

15.15-16.00    Panel III – Tajemnica zawodowa w orzecznictwie

(moderator – r. pr., dr hab. Mariusz Wieczorek; prof. UTH Radom)
dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ; SSO Katowice; Tajemnica zawodowa w orzecznictwie sądów cywilnych
|SSN Jarosław Matras, Tajemnica zawodowa w orzecznictwie sądów karnych
Sędzia WSA w Warszawie, Jarosław Łuczaj; Tajemnica narady sędziowskiej

16.00-16.30    Dyskusja

16.30   Zakończenie konferencji