W dniu 25 września 2021 r. w siedzibie ORA w Radomiu, odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich. W konkursie wzięło udział pięcioro aplikantów z I oraz II roku aplikacji.

Przemówień wysłuchała komisja konkursowa w składzie:

– Dziekan ORA adw. Marek Jagielski,

– Wicedziekan ORA adw. Tomasz Burda,

– Kierownik Szkolenia adw. Daniel Stańczyk

Komisja po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, ogłosiła wyniki:

– I miejsce przyznano apl. adw. Karolinie Michalczewskiej,

– II miejsce przyznano apl. adw. Natalii Surus,

Laureatki dwóch pierwszych miejsc reprezentować będą naszą Izbę w Konkursie Środowiskowym, który odbędzie się w Lublinie w dniu 9 października 2021.

Obu Paniom składamy serdeczne gratulacje.