W dniu 7 maja 2022 r. w siedzibie ORA w Radomiu, odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich. W konkursie wzięło udział ośmioro aplikantów z I roku aplikacji.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, ogłosiła wyniki:

– I miejsce przyznano apl. adw. Karolinie Wiatr,

– II miejsce przyznano apl. adw. Agacie Skrzypczak,

Obu Paniom składamy serdeczne gratulacje.