Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tajemnica Zawodowa Prawników, Dziennikarzy i Lekarzy”

Izba Adwokacka w Radomiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat „Tajemnica Zawodowa Prawników, Dziennikarzy i Lekarzy”, która odbędzie się dnia 22 października 2021 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, przy ul. Chrobrego 31.

Konferencja, nad którą patronat objął adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, organizowana jest przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w ramach II Radomskich Spotkań Prawników.

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.

Program konferencji

9.30-10.00 Rejestracja, bufet kawowy
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-11.00 Wprowadzenie: aksjologiczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania tajemnicy zawodowej
❑ dr Wojciech Wojtyła, UTH Radom; Aksjologiczne uwarunkowania tajemnicy zawodowej
❑ adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, UŁ; Tajemnica zawodowa w prawie międzynarodowym
11.15-12.15 Tajemnica zawodowa z perspektywy osoby chronionej tajemnicą (moderator: adw. dr Monika Strus – Wołos)
❑ adw. dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW; Ochrona klienta prawnika
❑ prof. dr hab. Jacek Sobczak, SSN w st. spocz; Tajemnica lekarska i dziennikarska – wybrane aspekty prawne
❑ dr hab. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi; Ochrona pacjenta

11.45-12.15 Dyskusja
12.15-12.45 Przerwa kawowa
12.45-13.45 Panel II – Tajemnica zawodowa z perspektywy jej piastuna (moderator: adw. dr Andrzej Malicki)
❑ prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, UWr; Tajemnica adwokacko-radcowska w procesie cywilnym
❑ dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. UTH Radom; Tajemnica lekarska
❑ red. Wojciech Tumidalski, Tajemnica dziennikarska
❑ prok. Paweł Banach, Prok. Rej. Lublin; Zwolnienie z tajemnicy przez prokuratora i sąd

13.45-14.30 Dyskusja
14.30-15.15 Przerwa obiadowa
15.15-16.00 Panel III – Tajemnica zawodowa w orzecznictwie (moderator: r. pr. dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom)
❑ SSO w Katowicach, dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ; Tajemnica zawodowa w orzecznictwie sądów cywilnych
❑ SSN Jarosław Matras; Tajemnica zawodowa w orzecznictwie sądów karnych
❑ SWSA w Warszawie Jarosław Łuczaj; Tajemnica narady sędziowskiej

16.00-16.30 Dyskusja
16:30 Zakończenie konferencji

Zaproszenie >>>