W dniu 22 marca 2019 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie zespołu ds. strategii rozwoju Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz koordynatorów ośrodków mediacyjnych. W spotkaniu tym wzięli udział Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adwokat Marek Jagielski oraz adwokat Erwin Kruczoń, jako koordynator ds. powołania Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Radomiu. Celem spotkania było przed wszystkim ustalenie zasad organizacji i działania centrów mediacyjnych działających lub powstających przy izbach adwokackich, zdiagnozowanie ich potrzeb i możliwości rozwoju. Podkreślano konieczność zachowania autonomii lokalnych ośrodków mediacyjnych działających lub powstających przy poszczególnych Izbach Adwokackich, podkreślając jednocześnie, że Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej powinno pełnić funkcje pomocnicze względem ośrodków izbowych. Podczas spotkania pani adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA zadeklarowała również pomoc przy organizowaniu kursów z zakresu mediacji dla adwokatów w poszczególnych izbach, w tym także w Izbie Adwokackiej w Radomiu. Kolejne spotkanie zespołu ds. strategii rozwoju Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz koordynatorów lokalnych ośrodków mediacyjnych zostało zaplanowane na dzień 25 kwietnia 2019 r.