Koleżanki i Koledzy,

W imieniu ks. Marka Kujawskiego, dyrektora Hospicjum Królowej Apostołow w Radomiu przekazujemy serdeczne podziękowania członkom radomskiej palestry, którzy wsparli hospicjum w ramach #akcjaMikolaj
– w organizacji prezentów dla dzieci chorych, osieroconych, podopiecznych hospicjum.
W dniu dzisiejszym na czele z Adwokatem Markiem Jagielskim, Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, przekazaliśmy zakupione za zgromadzone środki zabawki, potrzebne art. szkolne, edukacyjne i papiernicze.
Podczas spotkania ks. Marek Kujawski podkreślił, że niestety często w tych rodzinach, którymi hospicjum się opiekuje, pieniądze przeznaczane są nie na potrzeby dzieci, ale najpierw na lekarstwa i leczenie dla chorych członków rodziny. Tym samym dzieciakom brakuje podstawowych rzeczy.
Prezenty zostaną przekazane 22 stycznia w ramach hospicyjnej „choinki”.

Serdeczne dzięki raz jeszcze