Plan konferencji

Radomskie Spotkania Prawników

Teoria – Dydaktyka -Praktyka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.:

Aktualne problemy zawodów prawniczych

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
AULA GŁÓWNA przy ul. Chrobrego 31A
dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Komitet Naukowy:
dr hab. Jan Bednarczyk, prof. UTH Radom, dziekan WNEiP,
dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Radom, Kierownik Katedry Prawa WNEiP,
dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom, Kierownik Zakładu Prawa Publicznego WNEiP,
prof. zw. dr hab. Tadeusz Bojarski – Katedra Prawa UTH Radom,
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH Radom,
dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. UTH Radom,
dr hab. Inga Kawka, prof. UP w Krakowie,
dr hab. Krystian Markiewicz, prof. US; prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
dr hab. Sławomir Patyra, radca prawny; prof. UTH Radom przewodniczący,
ks. dr Grzegorz Zieliński – Katedra Prawa UTH Radom.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Mariusz Wieczorek, Katedra Prawa, UTH Radom – przewodniczący,
adw. Marek Jagielski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu,
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jarosław Łuczaj, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Radomiu,
radca prawny Elwira Skoczek, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach,
dr Paweł Świtał, Katedra Prawa, UTH Radom – sekretarz.

Dane kontaktowe:
dr hab. Mariusz Wieczorek, tel. (48) 609-576-790, email: m.wieczorek@uthrad.pl
dr Paweł Świtał, tel. (48) 513-898-806, email: p.swital@uthrad.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI
Aktualne problemy zawodów prawniczych

9:00 Rejestracja uczestników
9.45-10.30 Rozpoczęcie konferencji

Referat inauguracyjny – dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Radom kierownik Katedry Prawa WNEiP UTH Radom,
Rola prawnika w demokratycznym państwie prawa

Panel I
Etyka w zawodach prawniczych, 10.30-11.30
Moderator: adw. Marek Jagielski, dziekan ORA Radom

 1. ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL; Instytut Etyki Prawniczej w Warszawie Uczciwość jako kategoria etyczna – zawodowa w wykonywaniu profesji prawniczych
 2. ks. dr Wojciech Wojtyła, UTH Radom; Od etyki prawniczej do etyki prawnika
 3. adw. Andrzej Malicki, zastępca przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej; Etyka zawodowa adwokatów – współczesne dylematy
 4. radca prawny Bogusława Boyen, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach; Etyka zawodowa radców prawnych – współczesne dylematy

Przerwa kawowa, 11.30-11.45
Dyskusja, 11.45-12.45

Panel II
Wykonywanie zawodów prawniczych, 12.45-13.30
Moderator: sędzia WSA w Warszawie Jarosław Łuczaj

 1. dr hab. Inga Kawka, prof. UP Kraków, Świadczenie usług prawniczych w Unii Europejskiej
 2. dr Wojciech Mojski, radca prawny, UMCS Lublin, Kryzys konstytucyjny z perspektywy wykonywania zawodu radcy prawnego
 3. dr Krzysztof Urbaniak, UAM Poznań, Związanie sędziów Konstytucją

Dyskusja, 13.30-14.30
Obiad, 14.30-15.30

Panel III
Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach prawniczych, 15.30-16.30
Moderator: dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH

 1. dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ; prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA; sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, Niezależność sądów i sędziów a postępowanie dyscyplinarne
 2. Adam Kawczyński, sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu; były Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu; Model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów
 3. dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. UW; kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KIRP, O przyszłości i potrzebie zmian modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych
 4. prof. Hans Petter Graver, Uniwersytet w Oslo, Judges under Pressure – How Robust is Our Western Legal Tradition? (Sędziowie pod presją – jak solidna jest nasza zachodnia tradycja prawna?)

Dyskusja, 16.30-17.30

Zakończenie konferencji

Patronaty honorowe: Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

Naczelna Rada Adwokacka

Krajowa Izba Radców Prawnych

Stowarzyszanie Sędziów Polskich IUSTITIA

 

Patronaty medialne: