W związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która wprowadza w postępowaniu cywilnym od dnia 3 lipca 2021 r. doręczenia pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych, uprzejmie przypominamy, że:

1. profesjonalni pełnomocnicy mają obowiązek w pierwszym piśmie procesowym podać adres e-mail oraz nr telefonu. Niezamieszczenie powyższych informacji będzie traktowane jako brak formalny pisma procesowego;

2. doręczanie pism sądowych odbywać się będzie co do zasady za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.  Zmiana ta dotyczy również postępowań w toku, stąd proszę zwrócić szczególną uwagę, czy macie Państwo dostęp do prowadzonych spraw w Portalu Informacyjnym.

Poniżej publikujemy do pobrania, otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości, instrukcje obsługi portalu informacyjnego (aby pobrać, należy kliknąć w nazwę).

Instrukcja zakładania konta w portalu informacyjnym

Instrukcja zakładania i zarządzania subkontem w portalu informacyjnym

Instrukcja uzyskiwania dostępu do sprawy

Instrukcja skrócona portalu informacyjnego

Instrukcja odbierania pism sądowych w portalu informacyjnym