Sto lat temu 24 grudnia 1918 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego tworzący podstawy samorządu adwokackiego. Celem uczczenia tego jubileuszu Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu w dniu 30 października 2018 r. dokonała otwarcia w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „ Elektrownia” w Radomiu wystawy pt.: „Adwokaci Polscy Ojczyźnie”. To inauguracja obchodów przez Izbę Adwokacką w Radomiu 100 lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej