W czym możemy Ci pomóc

Każdy człowiek styka się z prawem. Praktycznie codziennie dokonujemy czynności, które mają przełożenie na nasze życie. Wiele z nich niesie ze sobą poważne konsekwencje, np. zakup wadliwego samochodu za oszczędności naszego życia, podpisanie umowy najmu lokalu, która zawierała niekorzystne dla nas postanowienia. W wielu przypadkach nieodzowna może okazać się pomóc fachowca – adwokata, który będzie mógł doradzić, jak poradzić sobie w kłopotliwych sytuacjach.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

  1. ustawodawstwo w Polsce jest obszerne i skomplikowane polskie prawo jest bardzo często nowelizowane. Sejm tworzy nowe ustawy oraz zmienia dotychczas obowiązujące. Procedury stają się coraz bardziej skomplikowane, a upływ terminów ma ogromne znaczenie dla możliwości obrony swoich praw w toku procesu. Twój Adwokat to wie, dlatego przygotowując Cię do wniesienia sprawy pouczy Cię o konieczności koncentracji materiału dowodowego, a w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dowodów będzie potrafił wytłumaczyć termin ich zgłoszenia. Twój Adwokat zna również orzecznictwo Sądów, w tym Sądu Najwyższego, więc z przepisu potrafi wyczytać więcej niż inni.
  2. pomoc adwokata może uchronić przed niepowetowanymi konsekwencjami. Błędne decyzje w toku procesu mogą okazać się trudne, a nawet niemożliwe do odwrócenia. Nierzadko zdarza się, że Sąd oddali nam wnioski dowodowe. Jednak by móc kwestionować stanowisko Sądu w tym zakresie konieczne jest zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu. Zatem reprezentując się sam możesz popełnić błąd, który doprowadzi do przegranej, co w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kosztów procesu drugiej stronie. Z fachową pomocą Adwokata unikniesz tych błędów i zaoszczędzisz kosztów związanych z przegraną sprawą. Nie każdą sprawę można wygrać, ale jest wiele spraw, które nie zostały wygrane bo zabrakło fachowej pomocy Adwokata.  Walczymy i dbamy o Twój interes. Sukces klienta jest dla nas największą nagrodą
  3. Adwokat w sposób profesjonalny przygotuje dokumenty do sądu, tak byś nie musiał uzupełniać braków pism. Gdy zapadnie decyzja o wniesieniu pozwu bądź wniosku nasz Adwokat przygotuje za nas dokumenty, pouczy nas jakie załączniki musimy dostarczyć aby zainicjować sprawę.
  4. Adwokat na każdym kroku konsekwencje podejmowanych w toku procesu czynności
    Adwokaci mają doświadczenie w sprawach podobnych do Twojej. Są w stanie ocenić konsekwencje podejmowanych czynności i przed ich podjęciem pouczą Cię o nich. Decyzja, którą podejmiesz będzie świadoma i przemyślana. Reprezentując się samodzielnie, możesz mieć problem z oceną prawidłowości podejmowanych przez siebie działań. Zatem skorzystanie z pomocy fachowca uchroni Cię przed podjęciem błędnej decyzji.
  5. Adwokat doradzić Ci czy propozycja ugodowa jest dla ciebie korzystna. Nie zawsze wygrana długotrwałego procesu przynosi satysfakcję. Niejednokrotnie porozumienie się stron, a zatem oszczędność czasu jest większą wartością niż wygrana w wieloletnim procesie. Twój Adwokat będzie potrafił wynegocjować dla Ciebie warunki, które będą Cię satysfakcjonować.
  6. Druga strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Osoby bez profesjonalnego pełnomocnika de facto mają gorszą pozycję niż druga strona. Prawo jest skomplikowane, a Twój przeciwnik procesowy ma przy sobie świetnego doradcę, który sporną materię zna lepiej od Ciebie. To oczywiste, że pełnomocnik drugiej strony wykorzysta fakt, że przyszło mu spierać się z przeciwnikiem mającym mniejsze obycie w sądzie i rozeznanie w przepisach prawa. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług Adwokata, który wyrówna nasze szanse w procesie i doradzi najkorzystniejszą taktykę procesową.
  7. Porada adwokata może pomóc Ci jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy. Korzystając z porad adwokackich w ważnych sprawach naszego życia tj. zakup samochodu, zakup mieszkania czy podpisanie umowy warto przed podpisaniem skorzystać z konsultacji z Adwokatem. Niedroga porada prawna może bowiem uchronić Nas od podjęcia niekorzystnej decyzji. Skorzystanie z usług Adwokata przed ważną dla Nas decyzją powoduje, że koszty pomocy prawnej stają się mniejsze, a Wy jesteśmy spokojniejsi.
  8. Jak wybrać adwokata? Wybierz adwokata i się do niego zgłoś. Możesz zapytać czy prowadzi sprawy podobne do Twoich. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki adwokatów, która podpowie Ci, kto jest specjalistą w zakresie Twojej dziedziny. Link do wyszukiwarki znajdziesz w zakładce Klienci oraz na stronie głównej naszej Izby. W Radomskiej Izbie działają adwokaci specjalizujący się we wszystkich dziedzinach prawa.