W dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 14:30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbyło się uroczyste otwarcie Adwokackiego Centrum Mediacji w Radomiu. W uroczystości liczny udział wzięli sędziowie sądów Okręgu Radomskiego w tym Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska oraz Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu SSO Stanisław Olchowy. W uroczystości wzięła również udział Wiceprezes NRA adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka, reprezentująca również Centrum Mediacji przy NRA, którego jest Prezesem. Nie zabrakło oczywiście adwokatów, w tym członków ORA w Radomiu oraz mediatorów ACM w Radomiu.

Przybyłych gości przywitał Dziekan ORA w Radomiu, adwokat Marek Jagielski, który zwrócił uwagę na liczny udział radomskich adwokatów w szkoleniach mediacyjnych organizowanych przez Centrum Mediacji przy NRA i rolę mediacji we współczesnym wymiarze sprawiedliwości. Następnie głos zabrał adwokat Erwin Kruczoń Prezes ACM w Radomiu, który przedstawił cele i założenia działalności Centrum oraz mediatorów Centrum, w tym pozostałych członków Zarządu Centrum w osobach adwokatów Żanety Zacharskiej-Mendyki będącej Wiceprezesem Zarządu ACM i Kingi Dolegi pełniącej funkcję Sekretarza.

Pani Adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szczególną umiejętność adwokatów mediatorów zachowania bezstronności, niezbędną w postępowaniu mediacyjnym. Zwróciła uwagę na konieczność rozwijania przez adwokatów mediatorów umiejętności miękkich, w szczególności w zakresie komunikacji. Następnie wygłosiła krótki wykład inaugurujący działalność edukacyjną ACM w Radomiu, na temat roli pełnomocników profesjonalnych w mediacji, który wzbudził duże zainteresowanie zebranych i wywołał dyskusje.

Dla wszystkich uczestników uroczystości przewidziany był również poczęstunek, któremu towarzyszyła muzyka. Sprzyjało to dalszym rozmowom i kuluarowym dyskusjom dotyczącym tematu mediacji i rozwoju ACM w Radomiu.