Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich Aplikanci I i II roku Izby Adwokackiej w Radomiu

Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego:

17 października 2023 r. – godz. 9.00 – część pisemna

21 października 2023 r. – godz. 9.00 – część ustna

Kolokwium poprawkowe.

14 listopada 2023 r. – godz. 9.00 – część pisemna

18 listopada 2023 r. – godz. 9.00 – część ustna

Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Adwokackiej w Radomiu przy ul. Młynarskiej 10.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Izby Adwokackiej w Radomiu
adw. Daniel Stańczyk