Aplikanci I i II roku Izby Adwokackiej w Radomiu

 

Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego:

26 października 2021 r. – godz. 9.00 – część pisemna

30 października 2021 r. – godz. 9.00 – część ustna

 

Kolokwium poprawkowe.

23 listopada 2021 r. – godz. 9.00 – część pisemna

27 listopada 2021 r. – godz. 9.00 – część ustna

 

 

Kolokwium odbędzie się w siedzibie Izby Adwokackiej w Radomiu przy ul. Młynarskiej 10.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Izby Adwokackiej w Radomiu

adw. Daniel Stańczyk