Aplikanci I i II roku
Izby Adwokackiej w Radomiu

Uprzejmie informuję o terminach kolokwium rocznego.

27 października 2020 r. – godz. 9.00 – część pisemna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom
31 października 2020 r. – godz. 9.00 – część ustna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom

Kolokwium poprawkowe.

24 listopada 2020 r. – godz. 9.00 – część pisemna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom
28 listopada 2020 r. – godz. 9.00 – część ustna
Okręgowa Rada Adwokacka, ul. Młynarska 10, 26 – 600 Radom

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
Izby Adwokackiej w Radomiu

adw. Daniel Stańczyk