W dniu 25 czerwca 2022 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbył się etap Środowiskowy Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie, Izby Adwokackiej w Białymstoku, Izby Adwokackiej w Płocku, Izby Adwokackiej w Radomiu oraz Izby Adwokackiej w Siedlcach. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 10 aplikantów , którzy przyjechali do Radomia wraz ze swoimi opiekunami, Dziekanami Okręgowych Rad Adwokackich.

Wystąpień aplikantów słuchało Jury w następującym składzie:

Adw. Marek Jagielski- przewodniczący

Adw. Jowita Grochowska

Adw. Wojciech Skorupski

Adw. Wojciech Troszkiewicz

Adw. Krystyna Drozd

Po wysłuchaniu wystąpień aplikantów Komisja Konkursu wyłoniła zwycięzców w osobach:

I miejsce- apl. adw. Bartosz Jeznach- Izba Adwokacka w Płocku

II miejsce- apl. adw. Adam Krzewski – Izba Adwokacka w Białymstoku

III miejsce- apl. adw. Karolina Maria Stempniewska – – Izba Adwokacka w Białymstoku

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, zaś Panom aplikantkom, którzy zajęli I i II miejsce – życzymy powodzenia w finale!