II miejsce dla aplikantki adwokackiej naszej Izby w etapie Środowiskowym Konkursu Krasomówczego.

W dniu 9 października 2021 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie odbył się etap Środowiskowy Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie, Izby Adwokackiej w Białymstoku, Izby Adwokackiej w Płocku, Izby Adwokackiej w Radomiu oraz Izby Adwokackiej w Siedlcach. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 10 aplikantów (w tym dwie Panie z Izby Radomskiej – apl.adw. Natalia Surus oraz apl.adw. Karolina Michalczewska), którzy przyjechali do Lublina wraz ze swoimi opiekunami, Dziekanami Okręgowych Rad Adwokackich.

Miło nam poinformować, że drugie miejsce przypadło w udziale aplikantce Izby Radomskiej Pani Karolinie Michalczewskiej, która weźmie udział konkursie na szczeblu krajowym.

Wszystkim uczestnikom konkursu środowiskowego należą się serdeczne gratulacje, zaś naszej laureatce życzymy powodzenia i zajęcia miejsc medalowych w finale.

Wyniki konkursu:

I. Miejsce – apl. adw. Przemysław Piotr Papiernik – Izba Adwokacka w Białymstoku
II. Miejsce – apl. adw. Karolina Michalczewska – Izba Adwokacka w Radomiu
III. Miejsce – apl. adw. Karolina Góralczyk – Izba Adwokacka w Białymstoku