We środę 30 września br. w Sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbyło się spotkanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych, działających przy Wydziale Prawa i Administracji radomskiej uczelni. Powołana przez Dziekana Wydziału Rada Interesariuszy stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne powoływane w trosce o zapewnienie studentom najwyższych standardów kształcenia. Złożona jest ona z przedstawicieli środowisk prawniczych i gospodarczych oraz instytucji publicznych. Do zadań nowo powołanej Rady należy m.in. konsultowanie nowych kierunków i programów kształcenia podejmowanych w ramach Wydziału, prezentowanie planowanych zmian w podejściu do kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach a także, co jest szczególnie ważne, umożliwianie studentom odbywania wysokiej jakości praktyk dyplomowych.

Rada Interesariuszy Wydziału Prawa i Administracji liczy łącznie 20 podmiotów. Z uwagi na stan epidemii, w spotkaniu w dniu 30 września br. uczestniczyła tylko część z nich. Kolejne spotkanie w celu popisania umów odbędzie się w innym terminie.

Podczas spotkania, umowy podpisali przedstawiciele następujących podmiotów:
Adw. Jadwiga Magiera – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu

Agnieszka Borkowska – Prokurator Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód

Adrian Gmyrek – Komornik przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego

Sebastian Murawski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

Janusz Trojanowski Prezes Zarządu GGG Sp. z o.o.

Andrzej Strzelczyk – Prezes Zarządu PMP Poland

Podinsp. Robert Hodio – Komendant Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Nadkom. Justyna Gwardiak – Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

W imieniu Władz Uczelni umowę podpisali: prof. dr hab. Sławomir Bukowski – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH.