W dniu 05 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00 odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu przy ul. Młynarskiej 10, ślubowanie czworga egzaminowanych aplikantów adwokackich: Ewy Frani, Aleksandry Mąkosy, Anny Kaźmierczak-Łuczak oraz Bartosza Osińskiego.

Okoliczność ta zgromadziła ponad 30 osób: członków ORA w Radomiu, adwokatów, patronów przystępujących do ślubowania oraz ich najbliższych i przyjaciół. Uroczystości przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Marek Jagielski, który wygłosił również krótkie przemówienie. Przypomniał w nim o istocie zawodu adwokata i potrzebie dochowania najwyższych standardów świadczenia pomocy prawnej. Wskazał również na trudności jakie będą napotykać młodzi adwokaci na trudnym rynku usług prawnych.

Chwilę po przywdzianiu tóg adwokackich nowi adwokaci złożyli przed Dziekanem ORA w Radomiu Markiem Jagielskim uroczyste ślubowanie. Po krótkiej przerwie podpisali stosowne dokumenty.

W imieniu nowych adwokatów podziękowania dla ORA i Dziekana złożyła adw. Aleksandra Mąkosa.

Po oficjalnej części nastąpiło pozowanie do zdjęć. Na koniec odbył się słodki poczęstunek składający się z tortu i symbolicznej lamki szampana. Gratulujemy!