W dniu 10 stycznia 2022 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich.

Podczas inauguracyjnego przemówienia Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Marek Jagielski powitał nowych członków Izby Radomskiej. Pogratulował zebranym pomyślnie zdanego egzaminu oraz wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi oraz pamiętać będą o zobowiązaniach zawartych w rocie ślubowania.

Po uroczystości Kierownik Szkolenia aplikantów adwokackich adw. Daniel Stańczyk, odbył z uczestnikami krótkie spotkanie, podczas którego przedstawił zebranym rolę i zadania adwokatury oraz cel aplikacji.

Wszystkim ślubującym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w życiu zawodowym.