We wtorek, 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, odbyła się uroczystość ślubowania aplikantów adwokackich. Wydarzeniu przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Marek Jagielski, który powitał ślubujących w gronie członków Izby radomskiej, wyrażając uznanie dla ich ambicji.
Do ślubowania przystąpiły trzy osoby, które będą zdobywać wiedzę teoretyczną, np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach, a także praktyczną, występując przed sądami z upoważnienia m.in. swoich patronów.
Aplikantom adwokackim I roku życzymy powodzenia oraz wszelkiej pomyślności!