W dniu 30 grudnia 2021 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, przed Dziekanem Rady adw. Markiem Jagielskim, ślubowanie złożyły adw. Aleksandra Wolska oraz adw. Ewa Pożyczka-Grabowska. W dniu 4 października 2021 roku ślubowanie złożył adw. Marcin Kaczmarek, natomiast a w dniu 18 stycznia 2022 roku adw. Artur Grzywaczewski.
W uroczystościach uczestniczyli bliscy ślubujących oraz patroni, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali swoich podopiecznych w osiąganiu zamierzonych celów. Dziekan w trakcie przemówienia, pogratulował nowym członkom radomskiej Palestry, zachęcał do udziału w życiu samorządu adwokackiego oraz życzył wszystkim wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Wszystkim ślubującym gratulujemy oraz życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności.