W dniu 3 lutego 2023 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu przed Dziekanem Rady adw. Markiem Jagielskim uroczyste ślubowanie adwokackie złożył adw. Tomasz Gazda. Świadkami tej szczególnej chwili była rodzina, znajomi oraz patron.
Po złożeniu roty ślubowania tradycyjnie nastąpił akt obłóczyn, czyli założenia młodemu adwokatowi przez patrona togi.
Dziekan pogratulował nowo zaprzysiężonemu adwokatowi oraz życzył wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.