W dniu 27 czerwca 2024 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, miało miejsce uroczyste ślubowanie adwokackie, które przed Dziekanem adw. Markiem Jagielskim złożyły adw. Karolina Michalczewska oraz adw. Erwina Tonchev.
Dziekan w krótkiej przemowie przywitał zgromadzonych gości i pogratulował nowym członkiniom Radomskiej Palestry świetnego wyniku uzyskanego na egzaminie adwokackim.
Panie wygłosiły za Dziekanem słowa roty przyrzeczenia adwokackiego, a po złożeniu podpisu pod protokołem nastąpił moment najbardziej wzruszający i długo wyczekiwany, czyli założenie togi.
Życzymy Paniom niekończącej się pasji i wielu zawodowych sukcesów!