27 listopada 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie adwokackie. Akt ślubowania jest ostatnim obowiązkiem warunkującym możliwość wykonywania zawodu adwokata.

W uroczystości wzięli udział: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Marek Jagielski, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, patroni oraz bliscy ślubujących adwokatów.

W trakcie uroczystości Dziekan zaakcentował znaczenie słów roty ślubowania, czyli przyrzeczenia należytego wypełniania swoich zawodowych powinności, w którym zawierają się wszystkie doniosłe, a zarazem podstawowe zasady postępowania, czyniące z adwokata wzorowego, godnego zaufania profesjonalistę. Zwrócił uwagę, że adwokat przede wszystkim ma strzec praw i wolności obywatelskich oraz odważnie bronić interesów klienta. Podkreślił, że wzajemna pomoc i życzliwość w codziennym wykonywaniu tak trudnych obowiązków bardzo ułatwia pracę zawodową.

Następnie nowi członkowie radomskiej palestry złożyli ślubowanie na ręce Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, adw. Marka Jagielskiego i Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego. Po złożeniu roty ślubowania tradycyjnie nastąpił akt obłóczyn, czyli nałożenia młodemu adwokatowi togi.

W toku uroczystości głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati, który zwrócił uwagę na najważniejsze wartości jakie powinny przyświecać wstępującym na ścieżkę tego zawodu. Podkreślił, że kluczową rolę w pracy adwokata odgrywa poszanowanie zasad etyki, uczciwość, rzetelność, ale również niezależność wewnętrzna, wyrażająca się w odwadze oraz obronie praw i wolności klientów, szczególnie w obliczu presji władz, społeczeństwa czy środowiska. Prezes zachęcał do czynnego udziału w życiu samorządu adwokackiego, życzył młodym adwokatom otwartości, odwagi, niezależności oraz sukcesów.

Na zakończenie głos zabrał adw. Daniel Stańczyk, Kierownik szkolenia aplikantów adwokackich, który podkreślił zalety oraz wysoki poziom szkolenia aplikantów adwokackich w niewielkich izbach adwokackich, tj. Izba Radomska. Zauważył, że szkolenie jest przedmiotem stałego zainteresowania i troski Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, a dzisiejsze ślubowanie jest zwieńczeniem wieloletniej wytężonej pracy przygotowującej do wszechstronnego i należytego wykonywania zawodu adwokata.

Przedstawiamy grono ślubujących:

• adw. Natalia Surus

• adw. Paulina Stolarek

• adw. Mikołaj Wojcieszek

• adw. Katarzyna Jóźwiak

• adw. Agata Stępniak

• adw. Edyta Popiel

• adw. Marlena Brzezińska

Gratulujemy i życzymy sukcesów i satysfakcji w wykonywaniu zawodu adwokata!

Fotorelacja p. Donat Sobieniecki