OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

skład

Dziekan
adw. Marek Jagielski

Wicedziekan
adw. Jadwiga Magiera

Sekretarz
adw. Anna Gębczyk

Zastępca Sekretarza
adw. Sylwia Zarachowicz-Woś

Skarbnik
adw. Grzegorz Kaczmarek

Członkowie:
adw. Jarosław Grabkowski
adw. Daniel Stańczyk
adw. Erwin Kruczoń
adw. Karol Molendowski

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

skład

Rzecznik Dyscyplinarny
adw. Izabela Busiakiewicz-Żuchowska

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
adw. Magdalena Sas-Badowska

SĄD DYSCYPLINARNY

skład

Prezes Sądu Dyscyplinarnego
adw. Jarosław Wołos

Lista Sędziów Sądu Dyscyplinarnego
adw. Mateusz Sitko
adw. Artur Miłecki
adw. Paweł Stępniewski
adw. Katarzyna Marzec
adw. Bogumiła Bartosiak
adw. Jacek Adamczyk
adw. Marta Palacz-Miłecka
adw. Karol Pomorski
adw. Joanna Kaźmierczak
adw. Dariusz Adamczyk
adw. Agnieszka Fijałkowska
adw. Andrzej Kowalik

KOMISJA REWIZYJNA

skład

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Rafał Fijałkowski

Lista Członków Komisji Rewizyjnej
adw. Damian Deja
adw. Paweł Wojasiewicz
adw. Mikołaj Wachowicz