W związku z planowanym otwarciem Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Radomiu, w dniach 6,7,15,16 czerwca 2019 r. w siedzibie Izby przy ul. Młynarskiej 10 w Radomiu odbyło się 40 – godzinne szkolenie z zakresu mediacji.

Jego prelegentami byli: Marta J. Skrodzka – doktor nauk prawnych, mediator, trener, adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz adw. Cezary Rogula, mediator, wykładowca i trener z zakresu prowadzenia oraz reprezentowania klientów w negocjacjach i mediacjach – autorzy wielu publikacji prawniczych, w tym nt. alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

W szkoleniu wzięło udział 35 adwokatów i aplikantów Naszej Izby. Celem szkolenia było zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania pracy mediatora. Wszystkie części szkolenia zostały przeprowadzone w sposób aktywny, łącząc teorię z nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, poprzez wykorzystanie aktywnych metod nauczania (ćwiczenia, praca w grupach, symulacje, itp.).

Jak zauważył mecenas Cezary Rogula, program podstawowego 40-godzinnego szkolenia dla mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w którym uczestniczyli również członkowie Naszej Izby, został stworzony specjalnie dla polskich Adwokatów. Obejmuje całą tematykę związaną z podstawową wiedzą, którą powinien posiadać mediator, wskazuje także na elementy prawidłowej reprezentacji stron w mediacji. Szkolenie spełnia Standardy Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 2007 roku i obejmuje mediację cywilną, rodzinną, gospodarczą, karną, administracyjną i międzynarodową. Uczestnicy szkolenia są przeprowadzani przez cały proces mediacji, od technik zarządzania sporem i przygotowania sprawy, po tworzenie dokumentów końcowych. Poznają także narzędzia możliwe do stosowania tylko w mediacji, na czele z różnorodnym wykorzystaniem spotkań indywidualnych. Dogłębnie poznają teorię negocjacji i różne typy mediacji, aby mogli dobrać odpowiednią technikę do konkretnego sporu. Nabyte umiejętności doskonalą podczas ćwiczeń praktycznych i licznych symulacji mediacji, co, przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia sądowego i pozaprocesowego, czyni ich gotowymi na wypełnienie roli adwokata-mediatora.