Konferencje naukowe

Dziekan Izby Adwokackiej w Radomiu obejmuje Patronatem Honorowym konferencje, wydarzenia naukowe, kulturalne, o charakterze niekomercyjnym, związane z rozwojem inicjatyw prawnych, społecznych, kulturalnych i innych, w szczególności wydarzeń związanych z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku adwokatury i środowiska prawniczego.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu
ul. Młynarska 10, 26-600 Radom

Wniosek z  dopiskiem „Patronat Honorowy” można wysłać pocztą na adres:
Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu
ul. Młynarska 10, 26-600 Radom lub pocztą elektroniczną na adres:ora.radom.adwokatura@home.pl