20 października, w Międzynarodowym Dniu Mediacji – odbyła się konferencja pn. „Mediacja w sprawach nieletnich”, którą współorganizowało Adwokackie Centrum Mediacji w Radomiu wraz z Sądem Okręgowym w Radomiu.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a prelegentom – Pani Sędzi Sądu Okręgowego Joannie Kaczmarek – Kęsik oraz Krzysztofowi Kuchciak – z Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów Delegatury w Lublinie za ciekawe wykłady i podzielenie się uwagami co do nowej ustawy regulującej postępowanie w sprawach nieletnich.