21 października 2022 r. w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa w ramach III Radomskich Spotkań Prawików. RSP to wspólnego przedsięwzięcia Izby Adwokackiej w Radomiu, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział w Radomiu oraz Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom, którego celem jest nie tylko stwarzanie warunków do prowadzenia debaty na temat aktualnych problemów tworzenia oraz stosowania prawa ale i integracja środowisk prawniczych.

Prezesa NRA, który objął konferencję patronatem honorowym, reprezentował wiceprezes NRA Bartosz Tiutunik. W trakcie otwarcia konferencji głos zabrali JM Rektor UTH Radom – prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, wiceprezes NRA adw. Bartosz Tiutunik, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – profesor Krystian Markiewicz, zastępca prezydenta Miasta Radomia Jerzego Zawodnika oraz Dziekan WPiA UTH Radom – Joanna Smarż. Konferencja poświęcona była węzłowym problemom odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników i nauczycieli akademickich. Cechą wyróżniającą Radomskie Spotkania Prawników jest nie tylko harmonijna współpraca środowisk prawniczych i akademików przy organizacji konferencji, ale i zaproszenie do czynnego udziału w konferencji adwokatów, sędziów i radców prawnych. Wśród prelegentów, obok wygłaszającego wykład inauguracyjny SSN prof. Włodzimierza Wróbla, byli: r.pr prof. ucz. Sławomir Patyra (UTH Radom), SSN dr Michał Laskowski adw. dr Mirosław Kopeć (UTH Radom), adw. Jerzy Naumann, r. pr. Patrycja Kozłowska Kalisz (UMCS), r. pr. prof. ucz. Mariusz Wieczorek (UTH Radom), r. pr. prof. dr hab. Maciej Rogalski (UŁa), r.p. prof. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS), SSO Beata Morawiec, r. pr. Gerard Dźwigała, adw. Grzegorz Fertak, prof. ucz. Radosław Giętkowski (UG), SSA Mariusz Młoczkowski, r.pr. Monika Tam-Pastwa oraz adw. Radosław Baszuk.

W konferencji w formie stacjonarnej wzięło udział ponad dwieście osób, a dodatkowych kilkadziesiąt osób uczestniczyło w niej zdalnie.

Uczestnicy konferencji wskazywali niedostatki prawnej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, adwokatów radców prawnych i nauczycieli akademickich. Zwrócono m.in. uwagę na problem związany z niedookreślonością przepisów stanowiących o przewinieniach dyscyplinarnych oraz konsekwencje odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego do postępowań dyscyplinarnych. Szczególnie dobitnie podkreślono niebezpieczeństwa instrumentalnego traktowania przepisów dyscyplinarnych, zwłaszcza w odniesieniu do sędziów. Równocześnie zgodnie stwierdzano potrzebę funkcjonowania modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, a prelegenci sformułowali wiele postulatów de lege ferenda.

Owocem konferencji będzie monografia, która wkrótce ukaże się nakładem wydawnictwa UTH Radom.

Organizacja przedsięwzięć naukowcy naukowych przez NRA oraz WPiA stanowi jedną z form realizacji zawartego w lipcu br. porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelna Radą Adwokacją a UTH Radom.